Op het land

Op de foto's hiernaast zien we de zoons werken op het eigen land van de familie.
Naast de schipperij was er al vroeg sprake van aankopen van land voor bewerking.

Citaat uit het verhaal over de schipperij: "Jan Wester is een man met vele bezigheden. Hij is behalve beurtschipper ook boer/landbouwer en handelaar/marktkoopman, onder meer op de markt in Hoorn. In 1933 sluit hij een contract met de 'Nederlandsche Aardappel Centrale' in Den Haag voor het verhandelen van consumptieaardappelen en laat hij zich registreren als groothandelaar. Jan houdt koeien en schapen en bezit grasland en bouwland. Hij slacht zelf voor eigen gebruik en hij teelt aardappelen en groenten (peulvruchten?). Op gehuurd land in de Wieringermeer wordt kool verbouwd."

"De Rimboe" was de naam van een stuk land in de polder Obdam, een stuk land dat alleen bereikbaar was per schuit.
Lees meer over dit stukje land in het gedicht "Met 't skuitje" van Tom Wester.

1940 Winterpeen oogsten

Herfst 1940, werken op de bouw bij het huis. Winterpeen oogsten. De schuur op de achtergrond is pas nieuw.
V.l.n.r. Willem Wester, Joop Wester?, Cor Wester, Niek Wester.

1941 Werken op de bouw

Najaar 1941, werken op de bouw bij het huis. De schuur op de achtergrond is pas nieuw.
V.l.n.r. Willem Wester, knecht, persoon helemaal achteraan (nog niet herkend), Jan Wester, Cor Wester.

Kaart ruilverkaveling 1954
1954 - Een kaart van voor de ruilverkaveling.
Manden
Op het land met manden voor de oogst.
Hoek in schuur
Een hoekje in de schuur.
Tekening: Ben Wester.